Instagram

1. Tekstikoruja ei valmisteta 3.7. - 18.7. välisenä aikana!     |    2. Heinäkuussa viiveitä postitusajoissa. Laitathan lisätietoihin infon, jos tilauksellasi on aikataulu!  Hyvää kesää!

GDPR

TIETOSUOJASELOSTE (GDPR)

Littlebit Design Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste päivitetty 26.6.2024


LITTLEBIT DESIGN OY ASIAKASREKISTERI 

Rekisterinpitäjä:

Littlebit Design Oy
Y-2634720-5
Kuusankosken Taideruukki, Kyminväylä 2 i
45700 Kuusankoski
Suomi
Finland

info@littlebitdesign.com

Rekisterin ylläpidosta vastaava henkilö:
Anniki Jensen-Munk
info@littlebitdesign.com
+358 50 3757254

Käsittelemme kaikki asiakastiedot täysin luottamuksellisesti. Keräämme henkilötietoja myyntitapahtuman suorittamisen lisäksi asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen sekä markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen. Henkilötietoja käsitellään myös asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Emme tee asiakkaita koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Asiakasrekisteriin keräämme seuraavat tiedot:

- nimi
- osoite
- sähköpostiosoite
- puhelinnumero

Erillistä markkinointia (esim. sähköpostitse toimitettavat uutiskirjeet) varten keräämiemme henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakkaan suostumus, joka pyydetään jokaiselta asiakkaalta erikseen. Suostumuksen voi perua ilmoittamalla siitä sähköpostilla osoitteeseen info@littlebitdesign.com.

Henkilötietojasi käsittelevät seuraavat tahot:

- yhtiömme ja sen työntekijät
- verkkosivujemme toiminnasta vastaava yhtiö
- maksusi vastaanottava maksunvälittäjä
- tilauksesi kuljettava kuljetusyritys
- kirjanpitomme hoitava tilitoimisto
- kirjanpitomme tarkastava tilintarkastaja

Littlebit Design Oy:n asiakasrekisteriä kerätään ja säilytetään ainoastaan sähköisesti. Asiakasrekisterimme on palomuurein ja muin teknisin keinoin suojattu. Ainoastaan nimetyillä, salassapitovelvoitteen alaisilla henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Rekisteriä ei luovuteta kolmansille osapuolille lukuun ottamatta tekniseen hallinnointiin liittyviä toimia (esimerkiksi palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi).

Asiakasrekisterimme tietoja voidaan luovuttaa nähtäväksi rekisterissä oleville henkilöille tarkistusta varten. Tiedot voidaan poistaa järjestelmästä pyydettäessä. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Littlebit Design Oy, Kuusankosken Taideruukki, Kyminväylä 2 i, 45700 Kuusankoski. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti edellä mainitussa osoitteessa. Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää Littlebit Design Oy:lle pyynnön virheen korjaamiseksi.

Muuta evästeasetuksia

Lahjakortti